Legislacja

Przewóz okazjonalny w ustawie o transporcie

19 marca 2012

Projekt ustawy zmianie ustawy o transporcie drogowym jest procesowana w Sejmie RP. Dopuszczony zostanie przewóz okazjonalny w samochodzie osobowym, który nie jest taksówką. Warunkiem będzie jednak podpisanie umowy z przewoźnikiem, zanim wyświadczy on usługę. Ustawodawca uzasadnia zmiany:

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 48, poz. 247), która weszła w życie z dniem 7 kwietnia 2011 r. spowodowała, że z dniem 7 kwietnia 2012 r. nie będzie możliwe wykonywanie przewozu okazjonalnego pojazdem samochodowym, przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu poniżej 7 osób łącznie z kierowcą.

Przewozy okazjonalne zgodnie z projektowaną zmianą ustawy o transporcie drogowym nie będą miały wpływu na jednolity rynek usług taksówkowych, a jednocześnie będą wyrazem swobody działalności gospodarczej, która nie narusza zasad uczciwej konkurencji na rynku usług przewozowych. W tym celu wykonywanie usług przewozowych wprowadzanych niniejszą ustawą będzie możliwe po zawarciu pisemnej umowy z przewoźnikiem a płatność za usługę realizowana w siedzibie firmy. Zaproponowane rozwiązanie spowoduje też, że przewoźnicy wykonujący przewozy okazjonalne samochodami osobowymi nie będą mogli upodabniać swoich pojazdów do pojazdów taksówkowych.

Sposób obliczania wysokości opłaty za przejazd w przewozie okazjonalnym na zasadnicze znaczenie. O istocie przewozu okazjonalnego stanowi bowiem charakter ryczałtowy opłaty, ustalanej pomiędzy przewoźnikiem i osobą zlecającą przewóz przed rozpoczęciem przewozu (tzw. opłata “z góry”), która będzie obliczana według stawki godzinowej, dziennej względnie kwoty ustalonej w umowie za obsługę konkretnej imprezy, niezależnie od przejechanej odległości.

Projektowane zapisy wskazują na zasadnicze cechy przewozu okazjonalnego samochodami osobowymi, a ich wprowadzenie umożliwi kontynuację działalności gospodarczej po dniu 7 kwietnia 2012 r. w tym zakresie.

Wejście w życie projektu ustawy nie spowoduje powstania obciążeń finansowych dla Skarbu Państwa ani dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.