Legislacja

Przewóz towarów niebezpiecznych: świadectwo dopuszczenia pojazdów

Autor: PRAWO DROGOWE, Gazeta Prawna

14 października 2005

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. określające nowy wzór świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych. Świadectwa wystawione lub przedłużone przed 14 października 2005 r. zachowują swoją ważność przez okres na który zostały wystawione.