Legislacja

Przewóz towarów niebezpiecznych w zmienionym brzmieniu

11 marca 2016

Opublikowano (poz. 315) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. Nowe brzmienie otrzymuje załącznik: Zakres, ramowy program i minimalny czas trwania kursu na eksperta ADN do spraw przewozu gazów oraz eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów. Wchodzi w życie z dniem 25 marca 2016 r.

Słowa kluczowe ADR szkolenie audytorów brd