Legislacja

Przewóz towarów towarów handlu obwoźnym

19 grudnia 2006

Zgodnie z sentencją wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego przewóz towarów ma charakter pomocniczy w stosunku do działalności podstawowej, polegającej na handlu obwoźnym, którego istota sprowadza się do sprzedaży towarów w różnych miejscach. A przewozy pomocnicze są legalne dopiero po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej.