Legislacja

Przewoźnicy drogowi wg znowelizowanych zasad

24 kwietnia 2013

3f6c4ca0cc3687d2e26b1c77eaae90d55890087a

(Fot.: PD@N 462-2jm)

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców.

 

Informacja

w sprawie ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r.

o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym polega na implementacji przepisów tzw. unijnego pakietu drogowego, w skład którego wchodzą 3 unijne rozporządzenia regulujące:

*zasady i warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego;

*zasady dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych;

*zasady dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych.

Istotą nowelizacji jest wprowadzenie nowych zasad wykonywania przewozów drogowych, w tym zasad dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz do rynku krajowego i międzynarodowego transportu drogowego. Zamiast dotychczasowej licencji od przewoźników krajowych wymagane będzie zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zaś na wykonywanie drogowego transportu międzynarodowego osób i rzeczy - odpowiedniej licencji wspólnotowej.

Ustawa wprowadza także zmiany w przepisach dotyczących warunków i trybu uzyskiwania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźników drogowych, co powinno przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa drogowego.

Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców wdraża dyrektywę unijną dotyczącą organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego i polega na objęciu kierowców niepozostających w stosunku pracy tzw. samozatrudnionych koniecznością ewidencji czasu pracy. Średni tygodniowy czas pracy takich kierowców nie będzie mógł przekroczyć 48 godzin, a maksymalny tygodniowy czas pracy będzie mógł być przedłużony do 60 godzin, jeżeli w ciągu 4 miesięcy nie zostanie przekroczona średnia 48 godzin na tydzień.