Legislacja

Przewozy broni palnej

2 czerwca 2007

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wzoru zgody przewozowej (Dz.U. nr 87, poz. 585) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wzoru uprzedniej zgody przewozowej (Dz.U. nr 87, poz. 586). Akty dotyczą każdorazowego przewozu broni palnej.

Źródło Dz.U. 2007 r., Nr 87, poz. 585 i 586