Legislacja

Przewozy kabotażowe w transporcie drogowym rzeczy

21 maja 2007

Zgodnie z Traktatem Akcesyjnym, w drodze odstępstwa od artykułu 1 rozporządzenia (EWG) nr 3118/93, do końca trzeciego roku po dniu przystąpienia do UE, przewoźnicy mający swoją siedzibę w Polsce są wyłączeni ze świadczenia usług w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy w innych Państwach Członkowskich, a przewoźnicy mający swoją siedzibę w innych Państwach członkowskich są wyłączeni ze świadczenia usług w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy w Polsce. Zgodnie z Traktatem przed końcem trzeciego roku Państwa Członkowskie notyfikują Komisji, czy okres ten zostanie przedłużony maksymalnie o dwa lata. Jak poinformowała Komisja Europejska, z takiej możliwości skorzystała większość Państw Członkowskich, które przedłużyły o kolejne dwa lata wobec polskich przewoźników zakaz wykonywania przewozów kabotażowych na swoich terytoriach. Jedynie Irlandia, Portugalia i Szwecja z dniem 1 maja 2007 r. odstąpiły w odniesieniu do polskich przedsiębiorców świadczących usługi w międzynarodowym transporcie drogowym od przewidzianego w Traktacie Akcesyjnym zakazu wykonywania przewozów drogowych na swoich terytoriach. Polska na zasadzie wzajemności otworzyła z dniem 1 maja 2007 roku rynek krajowych przewozów drogowych dla przedsiębiorców z trzech w/w państw. Informację na temat aktualnej sytuacji odnośnie możliwości wykonywania przewozów kabotażowych pomiędzy poszczególnymi Państwami Członkowskimi Komisja Europejska publikuje na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/transport/road/policy/acces_market/rules-haulage_cabotage_en.htm