Legislacja

Przewozy towarów niebezpiecznych - zmiany

29 czerwca 2006

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia.

Link do źródła: PRAWO DROGOWE. Część 2. Transport. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 października 2005 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia (tekst ujednolicony), poz. 1095a (Aktualizacja 28).