Legislacja

Przyrządy pomiaru prędkości pojazdów

18 grudnia 2007

Wchodzi w życie rozporządzenie ministra gospodarki z 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych. Przyrząd radarowy oraz przyrząd laserowy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym powinny zapewniać m.in. identyfikację pojazdu, którego prędkość jest kontrolowana; odróżnianie pomiaru prędkości pojazdu nadjeżdżającego od pomiaru prędkości pojazdu oddalającego się; odporność na zmiany napięcia, blokowanie wykonywania pomiarów prędkości, jeżeli wartość napięcia zasilania zmieni się poniżej 90 proc. lub powyżej 120 proc. jego wartości znamionowej oraz odporność na narażenia środowiskowe i klimatyczne mogące występować w znamionowych warunkach użytkowania. Sprawdzenie prędkościomierza kontrolnego podczas legalizacji w znamionowych warunkach użytkowania wykonuje się w miejscu jego stałego zainstalowania, o ile jego przetwornik lub zespół przetworników są zainstalowane na stałe. Błędy wskazań prędkościomierza kontrolnego można wyznaczyć w miejscu jego stałego zainstalowania w sposób oznaczony w dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej.

Źródło Dziennik Ustaw 2007.225.1663