Legislacja

Przystępują do budowania warszawskiego konsorcjum

7 listopada 2012

a539ae7a85a6b36d71ea406fc3f9aa85994030b1

(Fot.: PD@N - 446-28jm)

^ Spotkanie informacyjne ws. wspólnego zakupu pojazdu szkoleniowego i egzaminacyjnego odbyło się we wrześniu br. Zainteresowanie (jak widać na foto) nie było specjalnie powszechne.

Realizując uchwałę Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie z dania 26 września 2012 roku w sprawie rozpoczęcia prac nad przygotowaniem podstaw prawnych w celu powołania konsorcjum do wspólnego wynajmu samochodów do szkolenia i egzaminowania prezes SOSK Wojciech Szemetyłło spotkał się w dniu 7 listopada br., w siedzibie WORD, z pełnomocnikiem dyrektora WORD Warszawa Tomaszem Matuszewskim. W trakcie spotkania ustalono:

1.Dyrektor WORD Warszawa Andrzej Szklarski w pełni podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko i wyraża zaprezentowaną wcześniej opinię, iż wspólne działanie WORD z środowiskiem szkoleniowców reprezentowanych przez stowarzyszenia i organizacje skupiające szkoleniowców jest dobrym rozwiązaniem problemu zaopatrzenia w samochody szkoleniowe dla wszystkich przystępujących do konsorcjum;

2.Wyraził jednocześnie swoje obawy co do poziomu zainteresowania środowiska tym istotnym problemem. Powodem wątpliwości jest fakt, iż do chwili obecnej jedynie SOSK zadeklarowało, w piśmie z dnia 1 października br swoje zdecydowanestanowisko.

3.Upoważnił Wojciecha Szemetyłło rozpowszechniania i propagowania idei powołania konsorcjum wśród innych organizacji szkoleniowych.

4.Stosowne deklaracje o chęci uczestnictwa w powołaniu konsorcjum umożliwią biuru prawnemu WORD przygotowanie ram prawnych - wspólnie z wytypowana kancelarią.

5.Dyrektor potwierdził, że w przygotowaniu wspólnego stanowiska wezmą udział przedstawiciele - również prawnicy wszystkich organizacji.

6.Wypracowany projekt organizacyjny zostanie rozpowszechniony do wykorzystania jako wzór.