Legislacja

Punkty karne. Do sądu z kodeksem… drogowym

2 maja 2012

Kierowcy, którzy zgromadzili na swoim koncie 24 punkty karne, mogą korzystać z kursów obniżających ich liczbę - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Przypomnijmy: kierowca, który w rok zgromadził więcej niż 24 punkty karne traci prawo jazdy, aby odzyskać uprawnienia zobowiązany jest do ponownego zdania egzaminu państwowego. Jednak ustawodawca stworzył możliwość - raz na pół roku - pomniejszenia swojego konta punktowego o 6. Pod warunkiem zaliczenia kursu poświęconego zasadom bezpieczeństwa ruchu drogowego (szkolenie redukujące liczbę punktów karnych). Taki kurs trwa jeden dzień, organizuje go WORD, koszt. 300 zl. Taki stan prawny mamy na dzień dzisiejszy. WSA w Gliwicach rozpatrując wniosek kierowcy, któremu odebrano prawo jazdy orzekł, iż w ustawie - Prawo o ruchu drogowym - a więc akcie nadrzędnym wobec rozporządzenia w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego - jedynym warunkiem, który musi spełnić kierowca, by wziąć udział w szkoleniu jest posiadanie prawa jazdy dłużej niż rok. Dopóki sprzeczne przepisy nie zostaną poprawione, kierowcom, którzy będą chcieli uniknąć ponownego egzaminu na prawo jazdy, pozostanie droga sądowa. Kierowca, który był stroną w sprawie uzasadniał, iż zanim dotarło do niego urzędowe pismo z decyzją o odebraniu uprawnień zdążył wziąć udział w szkoleniu zmniejszającym liczbę punktów. My sugerujemy sprawdzanie swoich punktów, co jak pisaliśmy – jest łatwe, a informacji takich bezpłatnie udziela policja.