Legislacja

Rada Ministrów o bezpieczeństwie dzieci przewożonych pojazdami

13 stycznia 2015

c6843b6b6e56349f6dfa236b09e2b6837874d748

Fragment projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Sejm - wniesione projekty ustaw. (511-34)

 

Komunikat Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju. Projektowane przepisy wdrażają do polskiego prawa regulacje unijne (m.in. dyrektywę Komisji 2014/37/UE), dotyczące stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dzieci w pojazdach.

Celem zmian wprowadzonych do Prawa o ruchu drogowym jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci przewożonych w pojazdach przez wprowadzenie rozszerzonych wymogów, które dotyczą przewożenia dzieci samochodami oraz warunków technicznych dla fotelików oraz innych urządzeń przytrzymujących.

Przewiduje się zniesienie granicy wieku 12 lat dla obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach lub innych urządzeniach, przy pozostawieniu ogólnego wymogu przewożenia dzieci poniżej 150 cm wzrostu w foteliku/innym urządzeniu zapewniającym bezpieczną jazdę.

Dopuszczalne będzie natomiast przewożenie dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu w pasach bezpieczeństwa - bez fotelika lub innego urządzenia - na tylnym siedzeniu pojazdu.

Możliwe będzie również przewożenie trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat w pasach bezpieczeństwa - bez fotelika - na tylnym siedzeniu pojazdu, gdy dwoje dzieci znajduje się w fotelikach (na tylnym siedzeniu) i nie ma możliwości zainstalowania tam trzeciego fotelika.

Obowiązek przewożenia dziecka w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu nie obejmuje dzieci, które posiadają zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do stosowaniu fotelika.

Nowe przepisy wprowadzają:

-bezwzględny zakaz przewożenia dziecka poniżej 3 lat w pojeździe niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i inne urządzenia przytrzymujące dzieci.

-bezwzględny zakaz przewożenia, bez fotelika bezpieczeństwa i innego urządzenia, dziecka poniżej 150 cm wzrostu na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego.

Rozszerzono ponadto katalog osób, które mogą nie stosować podczas jazdy pasów bezpieczeństwa, włączając do niego żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Doprecyzowano także zakres informacji, jakie powinno zawierać zaświadczenie lekarskie zwalniające z używania pasów bezpieczeństwa.