Legislacja

Raport w sprawie inwestycji drogowych

16 kwietnia 2008

Informacje o stanie przygotowań Polski do Euro 2012 – czytaj: http://www.grupaimage.com.pl/doc/Prawodrogowe/aaaaost%20euroraport.pdf

Przebudowa ostatniego odcinka siódemki przed Warszawą i budowa obwodnicy Radomia ruszą w przyszłym roku, rok później modernizacja linii kolejowej do stolicy. Mają być gotowe na Euro 2012 - wynika z raportu o stanie przygotowań Polski do mistrzostw. Raport został przygotowany przez zespół, w skład którego weszli m.in. członkowie Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, pod kierunkiem posła Janusza Piechocińskiego, wiceprzewodniczącego sejmowej komisji infrastruktury. Ocenił on stan zaawansowania prac oraz możliwą perspektywę zakończenia ich w zaplanowanym terminie. Przewiduje się, że z pieniędzy unijnych z budżetu UE 2000-06 wybudowanych zostanie 222 km autostrad i 134 km dróg ekspresowych (w tym są dwa odcinki trasy nr siedem: Jedlińsk - Białobrzegi oraz obwodnica Grójca). Przebudowa kolejnego odcinka "siódemki", od Grójca do Białobrzegów, finansowana z Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" na lata 2007-13 także zostanie ukończona w terminie (połowa 2009 r.), a więc przed mistrzostwami. Na etapie prac przygotowawczych jest odcinek S-7 od obwodnicy Grójca do granic Warszawy. Jeżeli procedury pójdą sprawnie, inwestor może otrzymać pozwolenie na budowę pod koniec przyszłego roku. Jak dotąd nie rozpoczęto jeszcze wykupów gruntów pod budowę. Podobnie nie wykupiono jeszcze działek pod budowę drugiej nitki S-7 w kierunku południowym, od Radomia do Jędrzejowa. Jedynym wyjątkiem jest odcinek od Skarżyska-Kamiennej do Występy (wraz z budową obwodnic Suchedniowa, Ostojowa i Łącznej), gdzie grunty wykupione są pod inwestycję w 100 proc. Pozwolenie na budowę wydano już dla odcinka siódemki od Skarżyska do Kielc, do 14 maja wykonawcy mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym. W przyszłym roku inwestor spodziewa się dostać pozwolenia na budowę odcinka Kielce - Chęciny (w tej chwili czeka na wydanie decyzji środowiskowej), Chęciny - Jędrzejów oraz budowę zachodniej obwodnicy Radomia. Najpóźniej, bo w 2010 roku pozwolenie na budowę zostanie wydane dla odcinka Radom - Skarżysko-Kamienna. Sporną kwestią jest tam przebieg ekspresówki wokół Szydłowca. Jak już pisaliśmy, drogowcy chcą ją budować wzdłuż obecnej obwodnicy miasta, przeciwko czemu protestują mieszkańcy. W ramach przygotowań do Euro 2012 modernizowana jest linia kolejowa nr 8 Kielce - Radom - Warszawa. Na razie prace trwają na odcinku Warszawa Zach. - Warszawa Okęcie i budowana łącznica Warszawa Służewiec - Lotnisko - Okęcie. Już wiadomo, że termin zakończenia prac będzie przedłużony do końca 2008 r. Następnie planowana jest budowa łącznicy w tunelu na odcinku Warszawa Służewiec - Lotnisko Okęcie oraz modernizacja linii od Okęcia do Radomia i dalej do Kielc. Projekt ma zapewnione finansowanie z funduszy unijnych. Rozpoczęcie prac zaplanowano na 2010 rok.

Słowa kluczowe inwestycje drogowe