Legislacja

Realizacja programu przebudowy dróg lokalnych

15 lutego 2011

Podczas posiedzenia Rada Ministrów przyjęła m.in. dokument pn. Informacja o realizacji programu wieloletniego pod nazwą “Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” w okresie 18 grudnia 2009 r. do 17 grudnia 2010 r.”, przedłożona przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Informacja o realizacji programu wieloletniego pod nazwą “Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” w okresie od 18 grudnia 2009 r. do 17 grudnia 2010 r.”, przedłożona przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Komunikat: Rząd w październiku 2008 r. zdecydował, że pomoże przebudować, zbudować lub wyremontować ważne odcinki dróg gminnych i powiatowych, tak aby zostały one połączone z siecią dróg wojewódzkich i krajowych. W rezultacie lokalne ośrodki gospodarcze stałyby się bardziej dostępne, dzięki czemu mogłyby się intensywniej rozwijać. Planowano, że modernizacja lub rozbudowa obejmie ok. 6 tys. km dróg gminnych i powiatowych. Z dotychczasowej realizacji programu wynika (jeśli w tym roku  zostanie utrzymane tempo z lat poprzednich), że plan zostanie przekroczony, czyli do końca 2011 r. zmodernizowanych lub wybudowanych zostanie ok. 8 tys. km dróg samorządowych. W okresie 2009-2010, samorządy każdego roku składały wnioski o dofinansowanie z budżetu państwa ok. 2 tys. projektów drogowych. Wnioskowały o przyznanie dofinansowania budżetowego (na modernizację i rozbudowę infrastruktury drogowej) w wysokości ponad 2 mld zł, czyli dwukrotnie więcej niż przewidywano w programie. Zakładano bowiem, że w każdym roku na realizację programu rząd i samorządy przeznaczą po ok. 1 mld zł (łącznie ok. 2 mld zł). W 2011 r. gminy i powiaty wnioskowały o dotację budżetową w wysokości 2,4 mld zl. W 2009 r. dróg gminnych i powiatowych: przebudowano 1929 km, wybudowano 170 km i wyremontowano 646 km. Koszt tych inwestycji to 2.019.421 tys. zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 959.958.tys. zł, wkład samorządu terytorialnego – 1.059.463 tys. zł. W realizacji programu udział wzięło 1031 jednostek samorządu lokalnego (36 proc.). Umowy o udzielenie dotacji z budżetu państwa w 2010 r. przewidywały dofinansowanie przebudowy 1.998 km dróg gminnych i powiatowych, a także budowę 254 km i remont 684 km. Wartość zadań, objętych umowami o udzielenie dotacji, wyniosła 2.039.912 tys. zł. Obok dotacji z budżetu państwa w wysokości 994.856.tys. zł, wkład samorządu terytorialnego to 1.045.056 tys. Ocena wykonania zadań realizowanych w 2010 r. będzie możliwa dopiero po przekazaniu przez wojewodów pełnych informacji na ten temat. Program na rok 2011 r. został również zmodyfikowany, aby ułatwić gminom i powiatom dotkniętym powodzią dostęp do środków budżetowych na odbudowę infrastruktury drogowej, która ucierpiała w trakcie tego kataklizmu w 2010 r. Według stanu na 17 grudnia 2010 r. zakwalifikowano 217 tzw. wniosków powodziowych o dotację budżetową (gminnych i powiatowych). Działania naprawcze mają dotyczyć 738 km dróg lokalnych dotkniętych powodzią. Wnioski powodziowe stanowiły 32 proc. wszystkich wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2011 r. Przewiduje się, że oszczędności przetargowe pozwolą zwiększyć liczbę zadań realizowanych w 2011 r.