Legislacja

Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji

Autor: "Gazeta Prawna" - "Stacje demontażu działają jak chcą" -

12 sierpnia 2005

Zaczyna obowiązywać kilka przepisów (art. 7, art. 8, art. 44, art. 45, art. 57 pkt 2 i art. 62) ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji dotyczących, uwolnienia samochodów od szkodliwych elementów. przepisy nakładają na producentów pojazdów obowiązek ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych. Stanowią, że materiały, przedmioty wyposażenia i części pojazdów nie mogą zawierać ołowiu, rtęci, kadmu i sześciowartościwoego chromu. Nie zostało jeszcze wydane rozporządzenie wykonawcze określające listę materiałów, przedmiotów i części wyposażenia pojazdów mogących zawierać metale niebezpieczne.

Słowa kluczowe złomowanie pojazdów
Źródła "Gazeta Prawna" - "Stacje demontażu działają jak chcą" - PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy poz. 219.