Legislacja

Referendum ws. Rospudy nie jest wiążące

20 maja 2007

W województwie podlaskim odbyło się wojewódzkie referendum w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy. Uprawnionych do głosowania było ponad 950 tys. mieszkańców województwa podlaskiego. Oddawali swoje głosy w 847 obwodowych komisjach wyborczych do sejmiku i 807 obwodowych komisjach do spraw referendum. Mieszkańcy Podlasia w referendum odpowiadają: "Czy jest Pan/Pani za utrzymaniem lokalizacji przebiegu obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej S8, określonej w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego uchwalonym uchwałą nr IX/80/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2003 r., zgodnie z projektem zatwierdzonym decyzją Wojewody Podlaskiego?" Do ważności referendum niezbędne jest 30 proc. frekwencji. Ostatecznie frekwencja nieznacznie przekroczyła 20 proc. Dlaczego 80 proc. Podlasian wolało pojechać na majówkę, zamiast zdecydować, kto w ich imieniu będzie w sejmiku wydawać miliardy euro z funduszy unijnych i jak będą budowane drogi w ich regionie? Podlaski socjolog prof. Andrzej Sadowski jest zdania, że wyborców zniechęciło nadmierne upolitycznienie lokalnych wyborów i niespotykany najazd członków rządu na województwo w tygodniu poprzedzającym głosownie.

Słowa kluczowe obwodnica