Legislacja

Regulamin prac komisji egzaminacyjnej dla instruktorów techniki jazdy

7 listopada 2013

c8aa6b42106e1cfa819cc25e74a66501d8404b20

(Fot.: PD@N 477-49)

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podpisał, w w resortowym Dzienniku Urzędowym opublikowane zostało zarządzenie w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy.