Legislacja

Resort analizuje propozycje zmian zadań na placu manewrowym - mówi Jerzy Szmit

6 kwietnia 2016

9c016309563a12cb541b2b619e2acf0b45216a90

(537-65 fot. MIiB)

Podczas spotkań z przedstawicielami ośrodków szkolenia kierowców, które odbyły się dwukrotnie w marcu 2016 r. w MIB, zgłoszonych zostało szereg postulatów dotyczących sposobu egzaminowania i szkolenia kandydatów na kierowców. Wśród zaproponowanych zmian znalazły się m.in. propozycje zmiany w części praktycznej egzaminu na prawo jazdy.

Resort obecnie analizuje propozycje przedstawione przez środowisko instruktorów nauki jazdy. Decyzje dotyczące konkretnych zmian w przepisach jeszcze nie zapadły.

Kwestie dotyczące szkolenia i egzaminowania kierowców decydują o bezpieczeństwie ruchu drogowego i osób poruszających się po polskich drogach. Dlatego też każda decyzja w tym obszarze musi być podejmowana z namysłem, po dokonaniu odpowiednich analiz - tak, aby realizowane działania służyły poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego - powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.