Legislacja

„Resort nie prowadzi i nie planuje żadnych prac nad zmianą zasad egzaminu teoretycznego”

11 października 2013

 

f47262f1a0dceccfaafcb6bd04e72fbe30b1be93

(Fot.: PD@N 475-7)

 

Jak informuje Gazeta Internetowe L-INSTRUKTOR pl - Wbrew doniesieniom niektórych mediów Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nie planuje prac nad zmianą zasad punktacji egzaminu teoretycznego, obniżanie wymagań co do kandydatów byłoby działaniem negatywnie wpływającym na bezpieczeństwo - czytamy w komunikacie. Poniższy komunikat, którego treść została uzgodniona z sekretarzem stanu w MTBiGM Zbigniewem Rynasiewiczem trafiła za pośrednictwem prezesa Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD do szefów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Wkrótce ma się on pojawić na stronach Ośrodków.

“W związku z pojawiającymi się informacjami oraz publikacjami prasowymi, które dotyczą rzekomych planowanych zmian w systemie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informuje, że:

Resort transportu nie prowadzi ani nie planuje żadnych prac nad zmianą zasad zdawania egzaminu teoretycznego na prawo jazdy, a także nie prowadzi ani nie planuje żadnych prac, mających na celu zmianę tzn. punktacji egzaminu teoretycznego, która skutkowałaby zmniejszeniem liczby punktów koniecznych do zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy.

W ocenie Ministerstwa obniżanie progu zdawalności, a więc bezpośrednio także wymagań co do osób, które uzyskają prawo jazdy, byłoby działaniem negatywnie wpływającym na poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Analiza informacji napływających z ośrodków szkolenia kierowców oraz Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego wskazuje, że zmiana sposobu przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy, która została wprowadzona w styczniu 2013 roku, skutkuje poprawą jakości szkolenia kandydatów na kierowców.”