Legislacja

Resort nie stanowi wiążącej opinii prawnej - pisze dyrektor Twardowski

22 sierpnia 2013

aebb3c4108024482afd3e9b56862c50d224b00c4

(Fot.: PD@N 471-40)

Zastępca Dyrektora kierujący Departamentem Transportu Drogowego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Łukasz Twardowski odpowiedział na wniosek czterech głównych organizacji środowiska szkoleniowców nauki jazdy (LOK, OIGOSK, PFSSK, PIGOSK) dotyczący tzw. warsztatów instruktorskich organizowanych przez SUPER OSK (art. 26 ust. 9, art. 31 i art. 35 ust. 6 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami). W opinii resortu do prowadzenia warsztatów w dowolnym powiecie - o co wnioskowano 5 lipca 2013 r. - organem uprawnionym do wydawania interpretacji przepisów obowiązującego prawa nie jest MTBiGM. Organem właściwym do wskazania sposobu stosowania przepisów ustawy o kierujących pojazdami w stosunku do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ośrodka szkolenia kierowców jest starosta właściwy dla danego przedsiębiorcy. Jak konkluduje ten wywód Twardowski: przedstawiony poniżej pogląd jest wyłącznie opinią resortu, która nie stanowi wiążącej opinii prawnej. A oto pogląd resortu co do meritum sprawy: “Odnosząc się merytorycznie do przedmiotowego zagadnienia w opinii Departamentu Transportu Drogowego, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z analizy przepisów ww. ustawy wynika, że caly przepis art. 26 w tym ust. 9 tej ustawy ma zastosowanie wyłącznie do prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Dodatkowo należy wskazać, że zarówno przepisy art. 28 i art. 35 ww. ustawy, które regulują zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, zasady prowadzenia kursów dla instruktorów i wykładowców oraz zasady prowadzenia warsztatów doskonalenia zawodowego dla tych osób nie precyzują miejsca przeprowadzania tych kursów i warsztatów”.