Legislacja

Rower z przyczepką nie może jechać obok innego pojazdu

28 stycznia 2013

Jak informuje sekretarz stanu w MTBiGM Tadeusz Jarmuziewicz - obowiązujące przepisy prawa - nie dopuszczają jazdy po jezdni roweru ciągnącego przyczepkę przystosowaną do przewozu dzieci obok innego pojazdu (roweru) lub zespołu pojazdów. Stwierdzenie to jest fragmentem wyjaśnień jakie złożył Jarmuziewicz w odpowiedzi na pytania zawarte w interpelacji poselskiej nr 10413 w sprawie nieścisłości w przepisach dotyczących ruchu rowerów, motorowerów i pojazdów zaprzęgowych, interpelacji zgłoszonej przez posła Michała Kabacińskiego.

deea6a0edf5c82ad3c974f739f0d84d80f91c224(Fot.: PD@N 455-19jm)

Odpowiedź Tadeusza Jarmuziewicza (fot.), sekretarza stanu

w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na interpelację nr 10413

w sprawie nieścisłości w przepisach dotyczących ruchu rowerów, motorowerów i pojazdów zaprzęgowych

Szanowna Pani Marszałek! W związku z interpelacją pana posła Michała Kabacińskiego, otrzymaną przy piśmie nr SPS-023-10413/12 z dnia 23 października 2012 r., w sprawie nieścisłości w przepisach dotyczących ruchu rowerów, motorowerów i pojazdów zaprzęgowych, przedstawiam następującą informację.

Przepisy art. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) dotyczące ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych, w których zdaniem pana posła Michała Kabacińskiego występują nieścisłości, wprowadzone zostały do aktualnego porządku prawnego uchwaloną (na 89. posiedzeniu Sejmu RP) w dniu 1 kwietnia 2011 r. ustawą o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym miała na celu poprawę bezpieczeństwa rowerzystów poruszających się po drogach oraz stworzenie dla nich bardziej przyjaznych warunków uczestniczenia w ruchu drogowym.

Nawiązując do pytania pierwszego, uprzejmie informuję, że wypełnianie przez kierującego pojazdem (rowerem) dyspozycji określonych w przepisie art. 33 ust. 3a wymienionej wyżej ustawy Prawo o ruchu drogowym nie zwalnia go z przestrzegania innych zasad ruchu drogowego. Dlatego też biorąc pod uwagę ogólne zasady ruchu drogowego określone w art. 16 ust. 1 i 4, wskazuję, że kierujący pojazdem (rowerem) jest zobowiązany do ruchu prawostronnego oraz jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni, a jeżeli pasy ruchu są wyznaczone, nie może zajmować więcej niż jednego pasa ruchu.

W odniesieniu do drugiego pytania pana posła Michała Kabacińskiego uprzejmie wyjaśniam, że przepisy przedmiotowej ustawy Prawo o ruchu drogowym nie określają sytuacji, w jakich kierujący rowerem, który porusza się obok innego roweru lub motoroweru, będzie utrudniał poruszanie się pozostałym uczestnikom ruchu. Faktem jest, że utrudnianie ruchu może obejmować takie działanie lub zaniechanie wykonania pewnych działań, które wpływają na płynność ruchu lub jego warunki. W wyniku takiego działania lub zaniechania ruch stanie się utrudniony, ale możliwy. Bez wątpienia skutkiem zachowania utrudniającego ruch będzie sytuacja zmuszająca innych uczestników ruchu do zwiększenia uwagi lub podejmowania dodatkowych manewrów, na przykład hamowania.

Należy jednak podkreślić, iż ocena prawidłowości zachowań kierującego pojazdem oraz egzekwowanie respektowania m.in. przepisu art. 33 ust. 3a ustawy Prawo o ruchu drogowym pozostaje w kompetencjach uprawnionych organów kontroli ruchu drogowego.

Odpowiadając na trzecie pytanie przedstawione w interpelacji pana posła Michała Kabacińskiego, uprzejmie wskazuję, że w art. 2 przywołanej wyżej ustawy Prawo o ruchu drogowym ustawodawca definiuje znaczenie roweru, przyczepy oraz zespołu pojazdów. W myśl tych przepisów rower jest pojazdem o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszanym siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem, rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h. Przyczepę określa się jako pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem, natomiast pojazdy złączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako całość (nie dotyczy to pojazdów złączonych w celu holowania) przepisy te definiują jako zespół pojazdów.

Mając na względzie przywołane wyżej definicje, stwierdzam, iż, przepis art. 33 ust. 3a wskazanej wyżej ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczy pojazdu, a nie zespołu pojazdów, dlatego też na podstawie tych przepisów nie dopuszcza się jazdy po jezdni roweru ciągnącego przyczepę przystosowaną do przewozu dzieci obok innego pojazdu (roweru) lub zespołu pojazdów (roweru ciągnącego przyczepę).

Z poważaniem

Sekretarz stanu

Tadeusz Jarmuziewicz

Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r.