Legislacja

Rozkłady jazdy, aktualizacja, informacje

Autor: Prawo Drogowe@NEWS

25 stycznia 2006

Ogłoszono w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości. Akt będzie obowiązywał z dniem 31 stycznia 2006 r. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r.