Legislacja

Rozporządzenia wykonawcze ustawy o kierujących - wchodzą w życie

19 stycznia 2013

Redakcja tygodnika śledzi i relacjonuje proces legislacyjny rozporządzeń wykonawczych wnikających z zapisów ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Według stanu na dzień 18 stycznia 2013 r. ministrowie właściwych resortów wydali 16 rozporządzeń. Właśnie w dniu dzisiejszym - czyli 19 stycznia 2013 r. - wchodzą one w życie.

 

Rozporządzenia opublikowane

Data publikacji

1

w sprawie wzoru i opisu pozwolenia wojskowego, a także trybu jego wydawania

6.7.2012

2

w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

28.8.2012

3

w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

5.9.2012

4

w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

14.9.2012

5

w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

11.9.2012

6

w sprawie uprawnień osób kierujących pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

27.9.2012

7

w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

7.1.2013

8

w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców

9.1.2013

9

w sprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego

17.1.2013

10

w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów

17.1.2013

11

w sprawie sprawozdania z realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami

17.1.2013

12

w sprawie doskonalenia techniki jazdy

18.1.2013

13

w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

18.1.2013

14

w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców

18.1.2013

15

w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

18.1.2013

16

w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

18.1.2013

072d939b450a29164a11dfa1a91f61225f70aa38

(Fot.: PD@N 454-56)

ePD (elektroniczne Prawo Drogowe) - http://www.grupaimage.com.pl/?s=prd&i=informacja&id=22272