Legislacja

Rozporządzenie w sprawie kart opłaty drogowej niezgodne z ustawą

Autor: Rzeczpospolita, PRAWO DROGOWE

25 listopada 2005

Rzecznik praw obywatelskich postuluje pilną zmianę rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie uiszczania przez przedsiębiorców opłat za przejazd po drogach krajowych. Wbrew dyspozycjom ustawowym rozporządzenie to zrównuje sytuację prawną przewoźników nieposiadających w ogóle karty opłaty drogowej z przewoźnikami posiadającymi wymagane karty, tyle że nieprawidłowo wypełnione. Analiza przepisów potwierdza istniejącą rozbieżność regulacji ustawy o transporcie drogowym z rozporządzeniem wykonawczym - stwierdza rzecznik praw obywatelskich w piśmie do ministra transportu i budownictwa. Jak zapisano w § 5 ust. 6 rozporządzenia ministra infrastruktury z 2001 r., karta opłaty niewypełniona lub wypełniona w inny sposób, a także zawierająca poprawki, traktowana jest jak brak uiszczonej opłaty drogowej. Natomiast katalog czynów niedozwolonych, polegających na całkowitym braku opłaty, ustalony w załączniku do ustawy o transporcie drogowym, jednoznacznie rozróżnia nieprawidłowe wypełnienie karty opłaty od nieuiszczenia tej opłaty w ogóle lub uiszczenia jej w niższej wysokości.

Słowa kluczowe opłata za przejazd opłaty