Legislacja

Rozporządzenie ws. inwestycji drogowych w 2008 r.

12 lutego 2008

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury nr 20 (40) z dnia 12.2.2008 r.

“Rada Ministrów przyjęła dziś rozporządzenie, dzięki któremu zostały zagwarantowane środki na realizację budowy dróg, obwodnic, a także na wzmocnienia i przebudowy fragmentów dróg krajowych. Rozporządzenie przewiduje, iż na ten cel z Krajowego Funduszu Drogowego zostanie wydana kwota 2 837,5 mln zł” – powiedział Minister Cezary Grabarczyk 12 lutego br. na konferencji prasowej po posiedzeniu Rządu.

“Środki te zostaną przeznaczone między innymi na realizację 4 zadań dotyczących budowy autostrad, 8 zadań z zakresu dróg ekspresowych oraz na budowę 15 obwodnic” – dodał Minister. Szef resortu infrastruktury poinformował również, że 10 mln zł przeznaczonych zostanie na powołanie 2 spółek specjalnego przeznaczenia: odpowiedzialnej za budowę i zarządzanie tzw. warszawskim węzłem drogowym oraz za stworzenie systemu pobór opłat na autostradach płatnych. Natomiast 35 mln zł będzie przeznaczone dla spółki Gdańsk Transport Company S.A z tytułu wynagrodzenia za dostępność autostrady A-1 (odcinek Rusocin-Swarożyn).
12 lutego br. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na 2008 r., przedłożone przez Ministra Infrastruktury.
Projekty przeznaczone do realizacji w bieżącym roku będą w całości finansowane wyłącznie ze środków Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), z wyjątkiem budowy drogi S-69 Żywiec-Zwardoń, która będzie współfinansowana z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz przebudowy drogi 79 Warszawa–Piaseczno, współfinansowanej przez partnera prywatnego.
W 2008 r. będą kontynuowane inwestycje drogowe, które nie zostały zakończone w 2007 r. Są to m.in. autostrada A-4 Kleszczów-Sośnica, autostrada A-4 Sośnica-Murckowska, droga S-1 Pyrzowice-Podwarpie, obwodnica Garwolina na drodze S-17, obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego.
W 2008 r. z Krajowego Funduszu Drogowego niezbędne jest wydatkowanie ok. 2 837,5 mln zł, w tym 2 792,5 mln zł na realizację zadań rzeczowych, 35 mln zł na wynagrodzenia za dostępność autostrady A-1, Gdańsk-Nowe Marzy oraz 10 mln zł na pokrycie kosztów utworzenia spółek specjalnego przeznaczenia (jednej lub dwóch). Dodatkowo z Krajowego Funduszu Drogowego będą finansowane wydatki wynikające z zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów oraz wyemitowanych obligacji. Na ten cel przeznaczy się ok. 665 mln zł z opłaty paliwowej.
Zadania, o których mowa w rozporządzeniu, wskazano w “Programie budowy dróg krajowych na lata 2008-2012”, przyjętym przez rząd 25 września 2007 r.