Legislacja

RPO popiera projekt ulepszenia rządowego procesu legislacyjnego

25 marca 2013

2e92091d378cc5cba4f0f96712c6a0aa889e5642(Fot.: PD@N 460-49ms)

Jak informuje resort sprawiedliwości: Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz wyraziła zadowolenie z podjętych przez Ministerstwo Sprawiedliwości prac na rzecz uporządkowania rządowego procesu legislacyjnego. - W szczególności zasługuje na aprobatę podjęcie prac nad Koncepcją usprawnienia konsultacji publicznych rządowych projektów aktów normatywnych oraz oceny skutków regulacji, która w mojej ocenie może mieć wpływ na rozwój demokracji partycypacyjnej. (...) Istotne jest, aby podkreślić, że dążenie obywateli do udziału w procesie stanowienia prawa niejednokrotnie nie wiąże się z pragnieniem zabezpieczenia ich partykularnych interesów, ale często jest działalnością prospołeczną motywowaną chęcią wypełnienia obywatelskiego obowiązku związanego z dbałością o dobro wspólne - napisała prof. Irena Lipowicz w piśmie z 21 marca 2013 r.

Wniosek o wpisanie Projektu założeń ustawy o konsultacjach publicznych rządowych projektów aktów normatywnych oraz o ocenie skutków regulacji do wykazu prac legislacyjnych rządu został skierowany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 27 lutego 2013 r. Wniosek został wstępnie rozpatrzony przez Zespół do spraw Programowania Prac Rządu na posiedzeniu 20 marca 2013 r. Zgodnie z przekazaną do wiadomości Ministerstwa Sprawiedliwości informacją dyskusja na temat Projektu kontynuowana będzie na kolejnym posiedzeniu Zespołu.

Celem przygotowywanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości propozycji jest bardziej efektywne wykorzystanie konsultacji publicznych w procesie legislacyjnym, podniesienie jakości oceny skutków regulacji rządowych projektów aktów prawnych oraz większa transparentność stanowienia prawa.