Legislacja

Rząd przygotował nowelę ustawy o czasie pracy kierowców

25 stycznia 2009

Niezależnie od tego, jak długo kierowca jedzie nocą, czas jego pracy w danej dobie nie będzie mógł przekroczyć dziesięciu godzin – informuje “Rzeczpospolita”. Taka zmiana została zaproponowana w ustawie o czasie pracy kierowców po tym, gdy Komisja Europejska wezwała Polskę do usunięcia rozwiązań naruszających art. 3 lit. i oraz art. 7 dyrektywy 2002/15/WE. Według art. 3 dyrektywy pora nocna obejmuje okres co najmniej czterech godzin między godz. 0.00 a 7. Każda praca w tym czasie, niezależnie od tego, jak długo trwa, jest pracą w porze nocnej. Pracownik, który ją wykonuje, podlega, zgodnie z art. 7 dyrektywy, ograniczeniu pracy do dziesięciu godz. w danej dobie niezależnie od tego, ile czasu pracował w nocy, oraz ma prawo do wyrównania według zasad określonych w przepisach krajowych. Tymczasem zgodnie z art. 1517 § 1 kodeksu pracy pora nocna obejmuje osiem godzin między godz. 21 a7, a stosownie do art. 21 ustawy o czasie pracy kierowców kierowca musi pracować co najmniej cztery godz. w porze nocnej, aby czas jego pracy był ograniczony do dziesięciu godz. w danej dobie. Krajowe rozwiązanie jest niezgodne z dyrektywą. Aby dostosować przepisy do standardów UE, konieczna jest ich zmiana. Rząd przygotował nowelizację ustawy o czasie pracy kierowców. Rząd proponuje, by art. 21 ustawy o czasie pracy kierowców otrzymał brzmienie, że gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać dziesięciu godzin w danej dobie. Ustawodawca nie musi wprowadzać nowych rozwiązań dotyczących zasad rekompensowania pracy w nocy, gdyż zgodnie z art. 1518 kodeksu pracy pracownikowi, także kierowcy, przysługuje dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Sprawa jest pilna i Sejmowa Komisja Infrastruktury otrzymała zalecenie, by przedstawić sprawozdanie dotyczące projektu do 10 lutego. Zgodnie z projektem zmiana w ustawie o czasie pracy kierowców ma wejść w życie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.