Legislacja

Rząd zaakceptował projekt ustawy o finansowaniu infrastruktury transportowej

Autor: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

2 sierpnia 2005

Rząd zaakceptował regulacje związane z infrastrukturą transportową, w tym: projekt ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. Ustawa o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego ma zastąpić dotychczasową ustawę o finansowaniu dróg publicznych, rozszerzając jej zakres o ogólne zasady finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony infrastruktury kolejowej. Źródłem finansowania wydatków związanych z infrastrukturą transportu lądowego będzie nie mniej niż 14 proc. planowanych na dany rok wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych oraz przejściowo 12 proc. w roku 2006.

Tekst jednolity i aktualizowany ustawy o finansowaniu dróg publicznych dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 3. Drogownictwo, poz. 2003b.