Legislacja

Rzecznik ministerstwa mówi: przesunięcie do 4 stycznia 2016

13 listopada 2012

3067293e891d989f1e8e49fe215ec78b0fac9434(Fot.: PD@N 446-49)

Redakcja portalu L-instruktor.pl trzem ministerstwom: Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji zadała pytania dotyczące perspektywy 19 stycznia 2013 r. I szczegółowo zapytano o Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), systemu KIEROWCA itd. Odpowiedzi udzielił rzecznik resortu transportu, także w imieniu pozostałych adresatów zapytania:

329d223b069906e6f7f1786dcea11a816461887f

(Fot.: PD@N 446-50jm)

W odpowiedzi na Pana pytania w sprawie Profilu Kandydata na Kierowcę, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ze względu na brak możliwości rozbudowy i dostosowania funkcjonalności Centralnej Ewidencji Kierowców do wymagań ustawy o kierujących pojazdami, rozpoczęło prace legislacyjne zmierzające do przesunięcia wejścia w życie przepisów których działanie jest związane z pełną funkcjonalnością CEK. Przesunięciu ulegną przepisy dotyczące okresu próbnego, centralnych ewidencji ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów, egzaminatorów, nowych zasad gromadzenia i ewidencji punktów karnych oraz komunikacji pomiędzy starostą, a CEK. Zgodnie z informacją uzyskaną od MSW planuje się przesunięcie wejścia w życie tych przepisów na dzień 4 stycznia 2016 r.

Elektroniczny obieg dokumentów w procesie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, nowy system przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, wprowadzenie nowych kategorii prawa jazdy oraz nowy wzór prawa jazdy są niezależne od osiągnięcia pełnej funkcjonalności przez system CEK.

Proces wydawania uprawnień do kierowania pojazdami jest obsługiwany przez działający we wszystkich wydziałach komunikacji system informatyczny “Kierowca”, który jest niezależny od Centralnej Ewidencji Kierowców. System ten zostanie rozbudowany do dnia 19 stycznia 2013 r. o funkcjonalności związane z elektronicznym obiegiem w tym o “Profil Kandydata na Kierowcę”

Z wyrazami szacunku Mikołaj Karpiński

Rzecznik prasowy

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej