Legislacja

Rzecznik Praw Obywatelskich chce definicji samochodu osobowego

3 czerwca 2013

ee9b75b479dcdc78fc786a2ff3cf1834c54dfd88

c4416a2dc13247f59fedf7f68ef13a12528134ca

(Fot.: PD@N 466-19-20)

Rzecznik w wystąpieniu do Ministra Finansów i Ministra Transportu poruszył kwestię niespójnych przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym i ustawy o podatku akcyzowym. W opinii Rzecznika, źródło problemów, z którymi borykają się obywatele nabywający sprowadzone do Polski samochody, mogłoby zostać zlikwidowane poprzez wprowadzenie wspólnej definicji samochodu osobowego.