Legislacja

Są projekty robocze nowej umowy ADR

18 stycznia 2007

Ministerstwo Transportu opublikowało roboczy tekst jednolity Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), wg stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2007 r. oraz tekst roboczy zmian do umowy ADR wchodzących w życie w roku 2007.