Legislacja

Sąd Najwyższy: niejasności w umowach na korzyść ubezpieczonego

Autor: Sąd Najwyższy, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna

8 grudnia 2005

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 grudnia 2005 r. sformułował dyrektywę, iż niejasności w umowach ubezpieczenia - ze względu na cel tych umów, którym jest ochrona ubezpieczeniowa - należy zawsze interpretować na korzyść uprawnionego do odszkodowania. Sędzia Zbigniew Kwaśniewski stwierdził: trzeba pamiętać o ochronnej funkcji ubezpieczenia, posiłkować się jego celem i postanowienia niejednoznaczne zawsze interpretować na korzyść uprawnionego do świadczeń.