Legislacja

Sąd o opłacie za kartę pojazdu

7 grudnia 2011

Starosta nie miał prawa w ogóle pobierać opłat za kartę pojazdu. Dlatego ma zwrócić pieniądze. Tak stwierdził Sąd Okręgowy w Zamościu. Sąd w Zamościu stwierdził, że pobieranie opłaty za kartę było od początku sprzeczne z prawem unijnym. Dotyczy ona pobierania opłaty w ogóle, a nie jedynie różnicy 425 zł między opłatą wynikającą z rozporządzeń z 2003 r. (500 zł) i 2006 r. (75 zł) - donosi na swoich łamach dziennik “Rzeczpospolita”. Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył pierwsze posiedzenie w sprawie pozwu zbiorowego Związku Powiatów Polskich. Przedstawiciele 150 powiatów domagają się ustalenia, że Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec powiatów za szkody, które powstały w związku z niewydaniem w odpowiednim terminie rozporządzenia dostosowującego przepisy do prawa wspólnotowego.

Słowa kluczowe karta pojazdu