Legislacja

Sądy 24-godzinne dla sprawców wypadków drogowych

16 listopada 2006

Sejm przyjął poprawki redakcyjne Senatu do nowelizacji kodeksu karnego, wprowadzającej tzw. sądy 24-godzinne czyli przyśpieszony tryb sądzenia np. sprawców wybryków chuligańskich. Zgodnie z nowelizacją, w przyspieszonym trybie mają być sądzeni ci, którzy dopuścili się np. zniszczenia mienia, gróźb karalnych, znieważenia funkcjonariuszy, naruszenia nietykalności cielesnej, a także nietrzeźwi sprawcy wypadków drogowych. W takich przypadkach prokuratura i policja będą miały 48 godzin na to, by przekazać zatrzymaną osobę do dyspozycji sądu i sformułować wniosek, który zastąpi akt oskarżenia. Sąd ma dobę na wydanie wyroku. W uzasadnionych przepadkach okres ten może zostać przedłużony do 14 dni. Nowela trafi teraz na biurko prezydenta, który ma 21 dni na jej podpisanie.

Słowa kluczowe kodeks karny wypadki drogowe