Legislacja

Samochody ciężarowe na drogach krajowych i wojewódzkich

29 lipca 2010

W  życie wchodzą rozporządzenia:

-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t.

Źródło Dziennik Ustaw 2010.138.932 i 933