Legislacja

Samochody zarejestrowane na terytorium polityki Białorusi

Autor: PRAWO DROGOWE@NEWS

14 grudnia 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty dla zagranicznych przedsiębiorców wykonujących transport drogowy oraz przewozy na potrzeby własne pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium polityki Białorusi. Wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, tj. 22 grudnia 2005 r.