Legislacja

Sejm przyjął ustawę o czasie pracy kierowców

7 marca 2007

Kierowcy nie będą mogli prowadzić pojazdów komunikacji miejskiej dłużej niż 10 godzin w ciągu dnia - zakłada przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców. W komunikacji miejskiej, tzn. na trasach nie przekraczających 50 km, w ciągu tygodnia czas prowadzenia pojazdów nie będzie przekraczał 60 godzin, a w kolejnych dwóch tygodniach - 90 godzin. W przypadku, gdy czas pracy kierowcy wynosi od 6 do 8 godzin, ma mu przysługiwać co najmniej półgodzinna przerwa. Gdy czas ten wynosi powyżej 8 godzin, przerwa musi być co najmniej 45-minutowa. Nowelizacja ma wejść w życie w kwietniu, razem z wymaganiami wynikającymi z jednego z rozporządzeń unijnych na ten sam temat. Przepisy tego rozporządzenia dotyczą ogółu kierowców wykonujących przewozy drogowe, choć z wyjątkami np. kierowców komunikacji miejskiej, co do których kraje członkowskie są zobowiązane ustanowić odrębne przepisy - piszą autorzy w uzasadnieniu. Rozporządzenie utrzymuje maksymalne normy czasu prowadzenia samochodu w ciągu doby, tj. 9 godzin z możliwością przedłużenia do 10 godzin dwukrotnie w tygodniu. Nowością jest określenie maksymalnej normy tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, tj. 56 godzin, przy jednoczesnym utrzymaniu normy dwutygodniowego czasu prowadzenia, tj. 90 godzin. Dzienny okres odpoczynku będzie wynosił, tak jak obecnie, 11 godzin bez przerwy. Utrzymana została także zasada, że nie więcej niż trzykrotnie w tygodniu kierowca może skrócić odpoczynek do minimum 9 godzin. Nowością jest przepis, zgodnie z którym kierowcy przysługuje co najmniej raz na dwa tygodnie prawo do odpoczynku tygodniowego w pełnym wymiarze 45 godzin (tzw. regularny okres odpoczynku). Utrzymano dotychczasowe rozwiązanie, że kierowca nie może prowadzić dłużej niż 4,5 godziny bez przerwy. Obowiązkowa, minimum 45-minutowa przerwa w prowadzeniu może być dzielona na dwie części - jedna z nich powinna trwać co najmniej 15 minut, druga co najmniej 30 minut. Teraz ustawa trafi do Senatu. Maciej Wroński, dyrektor Departamentu Dróg i Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu komentuje: Przyjęte przez Sejm zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców powinny wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Posłowie wprowadzili odpowiedzialność administracyjną niektórych podmiotów, od których zależy bezpieczeństwo na szosie i które do tej pory były praktycznie bezkarne. Winnym przeładowania ciężarówki był np. załadowca, a w razie kontroli drogowej odpowiadał tylko przewoźnik, który nie miał na to wpływu.

Przepisy te mają wejść w życie 11 kwietnia tego roku. Tego samego dnia zacznie obowiązywać rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz.Urz. UE L 102).