Legislacja

Sejmowa podkomisja stała o egzaminach na prawo jazdy

20 lutego 2013

da035e8804e467b9bd79107d096a0b3dcf52a3f8

(Fot.: PD@N 456-37)

Obradowała podkomisja stała ds. transportu drogowego i drogownictwa Komisji Infrastruktury. Debata dotyczyła realizacji ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami w zakresie zasad egzaminowania kandydatów na prawo jazdy i sposobu przygotowania testów egzaminacyjnych oraz liczby osób zdających pozytywnie (w stosunku do liczby przystępujących do egzaminu) egzamin na prawo jazdy na nowych zasadach, w poszczególnych województwach, a także postępowaniu z osobami, które zdały egzamin zgodnie ze starymi przepisami, a nie otrzymują prawa jazdy na podstawie nowych przepisów.