Legislacja

Sektorowy Program Operacyjny Transport

Autor: Prawo Drogowe@NEWS

2 czerwca 2006

Opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie trybu składania oraz wzorów dokumentów obowiązujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006. Link do źródła: Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 647.