Legislacja

Senat o czasie pracy kierowców

30 marca 2007

Senat uchwalił nowelizację ustawy o czasie pracy kierowców. Senatorowie wprowadzili tylko trzy niewielkie poprawki. Zmiana przepisów o czasie pracy kierowców wynika z wejścia w życie z dniem 11 kwietnia 2007 r. nowych przepisów – rozporządzenia 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego. Nowelizacja przepisów ustawy o czasie pracy kierowców ma wejść w życie 11 kwietnia. Wprowadza nowe obowiązki dla spedytorów, załadowców i nadawców towarów. Będą oni odpowiadać w takim samym stopniu jak przewoźnik za naruszenie czasu pracy kierowcy. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nałożyło na państwa członkowskie UE obowiązek objęcia ochroną przestrzegania czasu pracy kierowców prowadzących pojazdy używane w regularnych przewozach poniżej 50 km, tj. głównie kierowców komunikacji miejskiej. Znowelizowana ustawa określa okresy prowadzenia pojazdów, obowiązkowe przerwy w prowadzeniu i gwarantowane okresy odpoczynku. Ustawa wraca do Sejmu.