Legislacja

Senat poprawił nowelę o szkoleniu kierowców

9 listopada 2006

Senat rozpatrzył poprawki do nowych przepisów dotyczących obowiązkowych szkoleń kierowców zawodowych. Wprowadzając nowe przepisy o szkoleniu kierowców Sejm znowelizował dwie ustawy: ustawę o transporcie drogowym oraz Prawo o ruchu drogowym. Senacka komisja gospodarki narodowej zaproponowała wiele poprawek do tych nowelizacji. W jednej z poprawek komisja senacka proponuje uzupełnienie katalogu obowiązków ministra transportu o uwzględnienie w rozporządzeniu potrzeby zapewnienia należytej ochrony dokumentacji, związanej z nowymi szkoleniami. Zgodnie z nowelizacją, kierowcy wykonujący przewozy drogowe będą musieli zaliczyć nowe obowiązkowe szkolenia i sprawdziany: kwalifikację wstępną i szkolenia okresowe. Kwalifikacja wstępna obejmie zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne. Zajęcia te mogą objąć już uczniów w szkole, można je też będzie odbyć w ośrodku szkolenia. Po zajęciach kandydat na zawodowego kierowcę będzie musiał zdać stosowne testy. Co pięć lat kierowca będzie obowiązany ukończyć szkolenie okresowe w formie kursu lub cyklu zajęć rozłożonych na 5 lat. Kierownik ośrodka szkolenia ma wydawać takiej osobie świadectwo kwalifikacji zawodowej, potwierdzające ukończenie szkolenia. Zmiany wrócą jeszcze do Sejmu, który rozpatrzy poprawki Senatu.