Legislacja

Senat za zmianami w prawie drogowym

22 lipca 2015

Senat RP poparł dwie nowelizacje ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Do obu wprowadzono niewielkie poprawki.

Pierwsza z nowel to rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3724) dotyczącastworzenia podstaw prawnych do wprowadzenia e-usług: dostępu online dla kierowców do własnych danych i informacji, Udostępnij dane pracodawcy, Sprawdź szkołę jazdy i Mój pojazd; rozszerzenia zakresu danych wprowadzanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) i Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) oraz zmian w zasadach gromadzenia danych w tych ewidencjach. Za nowelizacją głosowało 53 senatorów, 30 było przeciw. W ustawie są rozwiązania, które poprawią jakość danych i informacji gromadzonych w CEP i CEK. Jak informowało MSW, wprowadzone zostaną nowe mechanizmy, które zmniejszą ryzyko błędów w tych rejestrach. Senatorowie przyjęli 12 poprawek do ustawy. Większość ma charakter doprecyzowujący. Jedna z nich zakłada, że dostęp m.in. do zasobów CEPiK będą miały te podmioty prywatne, które będą miały w tym "interes prawny", a nie jak chciał Sejm, "uzasadniony interes". Inna zakłada, że informacje z bazy będą dostarczane zakładom ubezpieczeń tylko "w zakresie niezbędnym do wykonywania uprawnień". W połowie 2014 r. ruszyły dwie pierwsze e-usługi: "Historia pojazdu" i "Bezpieczny autobus".

Druga, niewielka nowelizacja Prawa o ruchu drogowym rozszerza z kolei zakres podmiotów, uprawnionych do prowadzenia stacji kontroli pojazdów. W myśl bowiem przepisów, które wchodzą w życie w przyszłym roku, prawo takie będą miały tylko podmioty, które są "przedsiębiorstwami". Sejmowa ustawa rozszerzyła to prawo także o jednostki, podległe np. niektórym ministerstwom. Z kolei senatorowie zaproponowali w ramach przyjętych poprawek dodanie do tej listy szkół, kształcących "w zawodach związanych z naprawą i eksploatacja pojazdów" oraz jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego. Tę nowelę wraz z poprawkami poparło 56 senatorów, 30 się wstrzymało.