Legislacja

Skargi na przebieg egzaminu państwowego

23 lutego 2012

“Dziennik Łódzki”, który regularnie informuje o sprawach związanych z działaniem WORD w Łodzi, tym razem publikowany artykuł poświęca skargom kandydatów na kierowców, złożonym do Urzędu Marszałkowskiego, skargom na przebieg egzaminu państwowego w czterech ośrodkach ruchu drogowego województwa. Jak informują dziennikarze: niemal co piąta skarga, która wpłynęła do łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego na przebieg egzaminu na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi była zasadna. Jeśli chodzi o ośrodek w Sieradzu, tam urzędnicy przyznali rację prawie co trzeciemu kursantowi, który nie zgadzał się z negatywnym wynikiem egzaminu. Zupełnie inaczej jest w Piotrkowie Trybunalskim. Tam żadna skarga nie okazała się zasadna, ale wpłynęły tylko dwie. Dobrze jest też w Skierniewicach, gdzie unieważniono tylko jeden egzamin.

Według powołanych informacji do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wpłynęły 177 skargi. 15 proc. z nich uznano za zasadne. W 2010 r. było 149 - mówi Maciej Łaski z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. - Większość zażaleń odrzucamy. Świadczy to o wysokim poziomie egzaminowania i dobrym przygotowaniu egzaminatorów do pracy. Trzeba bezwzględnie przestrzegać instrukcji egzaminowania - mówi Łukasz Kucharski, dyrektor WORD w Łodzi. I kilka przykładów egzaminów unieważnionych: gdy egzaminator nie przedstawił się; gdy egzaminator nie zapytał kursanta na początku egzaminu czy rozumie zasady egzaminu; gdy egzaminator przerwał egzamin przez to, że kursant nie włączył świateł, ale też błędy poważniejsze: gdy egzaminator źle zinterpretował pierwszeństwo przejazdu. Wystarczającym powodem unieważnienia może być też zawodzący sprzęt używany podczas egzaminu. Przypomnijmy po uznaniu skargi przez Urząd Marszałkowski kursant kolejny egzamin zdaje na koszt WORD.

Słowa kluczowe egzamin na prawo jazdy WORD