Legislacja

Skuteczne doręczenie mandatu

27 października 2011

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dokumentów stosowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego w postępowaniach w sprawach o wykroczenia. Rozporządzenie określa nowe wzory dokumentów w postępowaniu w sprawach o wykroczenia ujawnione za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie dróg publicznych.

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym zmieni sposób wzywania kierowców do zapłaty mandatów. Kierowcy, którzy nie będą obecni pod danym adresem lub celowo spróbują uchylać się od odebrania dokumentów nie mają co liczyć na uniknięcie kary. W takim przypadku pismo będzie mogło zostać doręczone dorosłemu domownikowi, a także pozostawione w administracji domu, dozorcy lub sołtysowi. Takie doręczenie będzie uznawane za prawnie skuteczne.