Legislacja

Skutki wniosku o zwrot akcyzy

27 września 2006

Minister finansów zastanawia się, jak nie oddać całej akcyzy osobom, które zapłaciły ją od samochodu sprowadzonego z Unii Europejskiej. Twierdzi nawet, że będą i tacy, którzy nie dostaną nic – komentuje “Rzeczpospolita”. Jarosław Neneman, wiceminister finansów: “Obecnie organy celne nie mogą weryfikować wartości sprowadzanych z Unii Europejskiej pojazdów. Po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości będą mogły zająć się tą kwestią, korzystając przy wycenie pojazdów z Eurotaksu. To sposób stosunkowo łatwy i szybki. Na razie jednak czekamy na wyrok Trybunału, a potem jeszcze na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie Macieja Brzezińskiego, która stała się pretekstem do zadania ETS pytania o zgodność naszych przepisów z prawem wspólnotowym. Dopiero wtedy będą formalne podstawy do podjęcia działań mających ustalić ostateczną metodę zwracania akcyzy. Ciekawe jest np., czy sąd uzna, że wartość tego podatku maleje wraz z wartością samochodu. Takie podejście, choć jestem zdania, że niesłuszne, może spowodować, że kwoty zwracane importerom będą stosunkowo wysokie”.

Słowa kluczowe akcyza