Legislacja

Sławomir Nowak ministrem transportu

18 listopada 2011

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski powołał z dniem 18 listopada 2011 r. Sławomira Nowaka w skład Rady Ministrów, na urząd Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

97c04b81b50c0adcf575e16f4811fc05b636e37bSławomir Nowak, Ukończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Gdańskim oraz zarządzanie w Wyższej Szkole Morskiej (dzisiaj Akademia Morska) w Gdyni. Swoją aktywność polityczną rozpoczął od działalności w Kongresie Liberalno-Demokratycznym oraz młodzieżówce KLD - Stowarzyszeniu Młodzi Liberałowie. Następnie, po połączeniu Kongresu Liberalno-Demokratycznego z Unią Demokratyczną, został członkiem Unii Wolności i Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP od początku powstania partii (2001 rok). W okresie od 1998 do 2000 pracował jako doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Obrony Narodowej Janusza Onyszkiewicza. W latach 1998-2002 pełnił funkcję przewodniczącego krajowego Stowarzyszenia ,,Młodzi Demokraci” - największej politycznej organizacji młodzieżowej w Polsce. Za jego kadencji młodzieżówka przyłączyła się do nowopowstającej partii - Platformy Obywatelskiej RP. Poseł na Sejm IV, V, VI i VII kadencji. W Sejmie RP pracował w Komisji Obrony Narodowej i Komisji Spraw Zagranicznych. W wyborach parlamentarnych w 2007 a także w 2011 roku osiągnął najwyższy wynik w swoim okręgu wyborczym. W latach 2007 - 2009 był Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Szefem Gabinetu Politycznego Premiera w rządzie Donalda Tuska. W latach 2009-2010 wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. W maju 2010 roku został wybrany szefem Regionu Pomorskiego Platformy Obywatelskiej. W latach 2010-2011 Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odpowiedzialny za współpracę z rządem i parlamentem. Dwukrotnie w 2007 roku - w wyborach do parlamentu oraz w 2010 roku w wyborach na Prezydenta RP prowadził zwycięskie kampanie wyborcze PO.

Minister Sławomir Nowak jest żonaty, ma dwójkę dzieci.

(Fot.: 405-4)