Legislacja

Służby rejestrujące pojazdy otrzymały prawo wglądu do systemu Schengen

Autor: Prawo Drogowe@NEWS

1 sierpnia 2005

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1160/2005/Wspólnoty Europejskiej z 6 lipca 2005 r. wprowadza zmiany w konwencji wykonawczej do układu z Schengen, określające zakres dostępu służb prowadzących rejestrację pojazdów w państwach członkowskich do systemu informacyjnego Schengen. Nabiera mocy 20. dnia po ogłoszeniu z zastosowaniem od 11 stycznia 2006 r.

Źródło: Dz. U. Unii Europejskiej nr L 191 z 22 lipca 2005 r., s. 18.

Słowa kluczowe prawo unijne Unia Europejska
Źródło Prawo Drogowe@NEWS