Legislacja

Specustawa drogowa do nadzwyczajnej podkomisji

10 lipca 2008

Uproszczenie oraz przyspieszenie realizacji inwestycji drogowych w Polsce zakłada rządowy projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach drogowych, tzw. specustawy drogowej. Sejmowa Komisja Infrastruktury przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji. Skierowano go do nadzwyczajnej podkomisji. To jeden z kluczowych projektów, na które czekaliśmy - uważa zastępca przewodniczącego komisji Janusz Piechociński. Rząd chce, aby decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi oraz o pozwoleniu na budowę zastąpione były jedną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji. Wniosek o wydanie tej decyzji zarządca drogi będzie składał do wojewody (drogi krajowe i wojewódzkie) albo starosty (drogi powiatowe i gminne). Decyzja ma być wydawana w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku. Projekt zakłada także wydłużenie terminu - z 30 dni do 4 miesięcy - przekazania nieruchomości przez właściciela pod inwestycję. Rządowy dokument dotyczy także odszkodowania za nieruchomości, które przekazane będą pod budowę dróg. Przysługuje ono m.in. właścicielom oraz użytkownikom wieczystym. Rząd proponuje, aby odszkodowanie było ustalane w ciągu 30 dni od wydania zgody na realizację inwestycji. Jeśli właściciel przekaże nieruchomość w ciągu 30 dni od wydania zgody na inwestycję, wysokość odszkodowania będzie wyższa o 5 proc. Przekazanie nieruchomości z budynkiem mieszkalnym wiązałoby się z dodatkowymi kosztami przeprowadzki. Dlatego w tym przypadku odszkodowanie ma być powiększone o 10 tys. zł. Według szacunków, wydatki z budżetu państwa na odszkodowania dla właścicieli nieruchomości wyniosą ok. 1,3 mld zł. W uzasadnieniu do projektu podano, że złemu stanowi dróg towarzyszy szybki wzrost liczby pojazdów.

Słowa kluczowe inwestycje drogowe