Legislacja

Spór o polskie tablice

26 czerwca 2008

Jurgis Jurkieviczius, wojewoda wileński, zażądał od szefa samorządu powiatu solecznickiego Bolesława Daszkiewicza usunięcia do końca czerwca tablic z polskimi nazwami ulic. Daszkiewicz odmówił. Zgodnie z umowami międzynarodowymi podpisanymi przez Litwę mniejszość narodowa zwarcie zamieszkująca dany rejon ma prawo do tablic w swoim języku, a w powiecie solecznickim Polacy stanowią 70 proc. mieszkańców. Ustawy krajowe zaś nakazują, aby tablice były wyłącznie litewskie. Wyjścia z tego problemu szuka obecnie najwyższy sąd administracyjny.

Słowa kluczowe Litwa tablice drogowe