Legislacja

Spotkanie w ministerstwie, poprawki zgłoszone

16 grudnia 2011

W dniu 16 grudnia 2011 Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zorganizowało oczekiwane spotkanie konsultacyjne w sprawie projektów rozporządzeń do ustawy o kierujących pojazdami. Spotkanie prowadzili: Andrzej Bogdanowicz - dyrektor Departamentu Transportu Drogowego oraz Tomasz Piętka - specjalista w DTD. Do udziału zaproszono przedstawicieli następujących organizacji: Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców; Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców; Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców; Stowarzyszenia “Kierowca PL”; Ligi Obrony Kraju; Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego oraz Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów. O meritum spraw zgłoszonych i przedyskutowanych podczas spotkania powiedział nam prezes PFSSK Krzysztof Szymański.

3764f62089c66973e57d40ce23888db7690b3a2d‹ Krzysztof Szymański, prezes PFSSK

W wyniku wskazanych uwag i odbytych konsultacji przyjęte zostały poprawki do następujących zapisów projektu rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców:

1.Sala wykładowa nie mniejsza jak 25 m2, przeznaczona do szkolenia min. 10 osób (na sali wystarczy 10 miejsc dla słuchaczy);

2.Ośrodek szkolenia spełniający dodatkowe wymogi:

- sala nie musi być zlokalizowana pod tym samym adresem co lokal biurowy;

- jeżeli nie będzie szkolił z wykorzystaniem systemu komputerowego, to nie musi mieć urządzeń i programów;

- pomieszczenie dla interesantów nie musi mieć 5 miejsc siedzących;

- niekoniecznie musi być pomieszczenie dla przechowywania dokumentacji.

3.Został wydłużony dzienny czas szkolenia dla kat. C, C+E i D.

4.Będzie istniała możliwość przebywania w pojeździe szkoleniowym w zakresie kat. C i D więcej niż jednego uczestnika kursu.

5.Czas prowadzenia zajęć praktycznych przez instruktora zostanie zmodyfikowany.

6.Nie będzie obowiązku szkolenia w okresie od zmierzchu do świtu.

7.Egzamin wewnętrzny będzie mógł przeprowadzić również instruktor inny jak prowadzący - wyznaczony przez kierownika ośrodka

8.Szykuje się zmiana wzoru karty przeprowadzonych zajęć.

9.Uległ zmianie program szkolenia, który ma być realizowany w trakcie trzydniowych warsztatów dla instruktorów.

10.Zostaną zmienione programy nauczania.

Podczas spotkania poruszyliśmy również zagadnienia, które w ocenie środowiska szkoleniowego będą stanowiły problemy dla osk jak również dla zdających a mają one związek z przepisami ustawy o kierujących pojazdami. Chodzi tutaj przede wszystkim o:

-możliwość zakończenia szkolenia przez uczestników kursów kat. C i D, którzy w dniu wejścia w życie ustawy nie będą posiadali wymaganego wieku (21 lat dla kat.C i 24 lata dla kat.D);

-możliwość kontynuowania działalności osk przez instruktorów, którzy w dniu wejścia w życie ustawy nie posiadają udokumentowanej trzyletniej praktyki instruktorskiej;

-przekazywanie informacji o rozpoczęciu kursu, terminie, czasie i miejscu tylko w zakresie zajęć teoretycznych.

Zgłoszone, przedyskutowane i przyjęte do realizacji uwagi naszego środowiska są bardzo ważne. Jeżeli zostaną wdrożone, to nie wpłyną na zmniejszenie zakładanego podniesienia jakości szkolenia, nawet więcej - co nadzwyczaj istotne - także ułatwią realizację procesu nauczania. Wyeliminują również szereg wątpliwości, które występowały dotychczas podczas prowadzonych kontroli przez organy nadzoru w ośrodku szkolenia kierowców.

Korzystając z okazji, w imieniu PFSSK, a także swoim własnym, składam serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia 2011.

Krzysztof Szymański

f19a49cd943b65ff841111bebc3a019768284d15

 

(Fot.: PD@N 409-10-11)